ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák az Oliarts Studio Bt.. (székhely: 2040 Budaörs, Zombori u.2. Adószám: 24999904-2-13), mint szolgáltató (továbbiakban”Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (oliats.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.oliarts.com weboldalon és letölthető az alábbi linkről:

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:A szolgáltató neve: Oliarts Studio Betéti Társaság.A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2040 Budaörs, Zombori u.2.A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bolt@oliarts.com

  Cégjegyzékszáma: 13 06 068209

  Adószáma: 24999904-2-13

  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

  Telefonszáma: +36 30 399 90 77

  Kapcsolattartó neve: Horváth Réka

  A szerződés nyelve: magyar

  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Webenlét Kft.,1131 Budapest, Hajdú köz 7. info@webenlet.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. oliarts.com – ÁSZF – 2017. 11.16.
  2. A jelen Szabályzat 2017. 11.16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal és aldomainjeinek használatával kapcsolatos Szabályzatot elfogadják és automatikusan érvényesnek tekintik magukra nézve.
  3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, megjelentetése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.
 1. VÁSÁRLÁS
  1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja.
  2. A Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés érvénytelen. A Szolgáltató felelőssége kizárható, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.
  3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó adatait kizárólag a csomagküldés céljából használja, az adatokat a továbbiakban nem tárolja, nem használja marketingcélokra.
 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE
  1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azt a termékek ára tartalmazza.
  2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
  4. Amennyiben a Szolgáltató Webáruházának felületére rendszerhiba okán, hibás ár kerül fel, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS MENETE

  1. Felhasználó a „ Termékek” menüpont alatt megtekintheti a Webáruház kínálatát. A képekre kattintva bővebb információt talál az adott termékről.
  2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termékek darabszámát beállíthatja.
  3. Felhasználó a „Kosárba” feliratú gomb megnyomásával a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát, ha az oldal jobb felső sarkában rákattint a kosár ikonra.
  4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
  5. A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők: 5.5.1. Fizetési módok:

Átutalással: A Felhasználó a Szolgáltató e-mail címére e-mailt küldve, azon belül jelzi rendelési és átutalási szándékát. A Szolgáltató egy válasz e-mailben megadja az átutaláshoz szükséges adatait, valamint visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a válasz e-mail legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználónak jeleznie kell azt a Szolgáltató felé az elérhetőségek menüpont alatt található telefonszámon.

Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló email-ben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Bankkártyával: a vásárlás a Felhasználó bankkártya adatainak a PayPal weboldalán történő megadásával történik.

   1. Szállítási költség

A szállítási költség a webshopban megadottak szerint kerülnek felszámításra.

  1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
  2. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
  3. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.
  4. A Felhasználó e-mailen jelezheti a Szolgáltató felé rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
  5. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
  6. Felhasználó az online bankkártyás fizetést követően a megrendeléséről és vásárlásáról visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

  1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon, hétfőtől péntekig, 8-17 óra között történik.
  2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
  3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 1. ELÁLLÁS JOGA
  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
  2. Az elállási jog gyakorlására fennálló álló idő utolsó határideje attól a naptól számított 14. nap amelyen a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  3. Fogyasztónak lehetősége van elállási jogának gyakorlására a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is.
  4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.
  5. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató kizárólag a bontatlan csomagolású, sérülésmentes termék árát köteles visszatéríteni.
  6. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a következő esetekben:7.6.1. lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.7.6.2. lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolás külső borításában kárt tett.7.6.3. lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolás eredeti tisztaságát nem őrizte meg, rajta bárminemű szennyeződést keletkeztetett.
  1. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
  2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód a alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  3. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
  4. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül megküldenie.
  5. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
  6. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
  7. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig nem köteles megfizetni, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. Ezen időpontok közül a korábbi az irányadó.
  8. Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. Személyes úton való átadás kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges.
  9. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási jogával.
  10. A Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tájékoztatja a Felhasználót.
  11. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve a fogyasztók jogairól tájékoztatja a Fogyasztót.
  12. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
  13. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 1. GARANCIA/JÓTÁLLÁS
  1. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizben a Szabályzatban szereplő telefonszámon, telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. A termékszavatosság és jótállás általános szabályairól a 151/2003. Korm. rendelet nyújt tájékoztatást a Fogyasztónak.
  2. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,elemi kár, természeti csapás okozta.
  3. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Abban az esetben, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a Fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  4. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  5. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
  6. Ha a Szolgáltató a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Fogyasztó a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
  7. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
  8. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
  9. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a Szolgáltatót terhelik.
  10. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
  11. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a Fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni a Fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
  12. A Fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
  13. A Szolgáltató a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a Fogyasztó részére átadni. A Szolgáltató, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.
 1. PANASZKEZELÉS
  1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
  5. Szolgáltató a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
  6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.Központi telefonszám: +36 1 459 4800

   Faxszám: +36 1 210 4677

   E-mail: nfh@nfh.hu

  7. Vagy területi szerveihez: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti
  8. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
  9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  10. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
  11. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

10. SZERZŐI JOGOK

  1. A www.oliarts.com és a cég további domainjai (cinnibird.com, hocuspoon.com), mint weboldal (ak) szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.oliarts.com-on megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (sokszorosítása), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
  3. Tilos a www.oliarts.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése.
  4. Az oliasrt.com, cinnibird.com és hocuspoon.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oliarts.com, cinnibird.com és hocuspoon.com oladlon található tartalmak és fotók felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén a Szolgáltató a Felhasználót kötbérrel terhelheti. A kötbér összege képenként bruttó 50.000,- Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Budapest, 2017. november 16.